Termin 1    Gen    Fråga 64

En reaktion sker alltid om:

Om ΔG är mindre än 0 kommer en reaktion att ske spontant. Och ΔG = ΔH - T* ΔS. När värme upptas är ΔH > 0.

För att vara säkra på att ΔG är < 0 måste alltså både ΔH och - T* ΔS var för sig vara mindre än 0.

ΔH är mindre än 0 när värme avges och ΔS är mindre än 0 när entropin ökar. Alltså är "Det frigörs värme och entropin ökar vid reaktionen" rätt.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in