Termin 1    GNM    Fråga 61

En mänsklig cell kan INTE använda acetyl-CoA som byggmaterial för att syntetisera... ?

Kolesterol och Fettsyror byggs delvis upp av acetyl-CoA så dessa är fel. Syntesen av hemgrupper börjar med glycin och succinyl-CoA där succinyl-CoA är en intermediär i citronsyracykeln som börjar med att acetyl-CoA går ihop med oxalacetat bildar citrat. Därför är även det fel.
Rätt svar är Glykogen. Vi saknar det enzymet som gör att vi kan gå från acetyl-CoA tillbaka till pyruvat.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in