Termin 1    Gen    Fråga 58

Vilken av följande processer representerar en epigenetisk förändring av DNA?

DNA translokation, Missense mutation, Frameshiftmutation samt Cytosindeaminering är mutationer/skador och hör ej till epigenetiken. Så stryk dem.

Kvar är bara Cytosinmetylering som innebär att man sätter på en metylgrupp på Cytosin (en kvävebas) vilket gör att området blir svårare att läsa av - en epigenetisk förändring.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in