Termin 1    Gen    Fråga 56

Så kallade mikroRNA...

Vi går igenom varje förslag för sig:
"kodar för korta proteiner som består av högst 100 aminosyror." Nej, mRNA kodar för alla protein.
"kodar för proteiner som motverkar gentranskription". Som sagt, mRNA kodar för alla protein.
"bidrar till snabb proteinnedbrytning i cellen" Wtf? Detta (felaktiga) alternativet gav mig huvudvärk.
"kan nedreglera genuttryck på post-transkriptionell nivå." Exakt! mikroRNA binder med mRNA vilket förhindrar translation av dem.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in