Termin 1    Gen    Fråga 55

Vilka morfologiska förändringar är typiska för apoptotisk celldöd?

Här måste man först känna till att cellen krymper vid apoptos. Stryk därför alla alternativ som säger något annat. "senescent" har med åldrande att göra och brukar innebära att en cell stannar i G0-fasen för alltid.
Kvar finns bara "Cellen krymper, kärnan kondenserar och det bildas apoptotiska kroppar"

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in