Termin 1    Gen    Fråga 54

Vilket av nedan påstående gäller för ett protein som syntetiseras av en eukaryot cell?

"Proteinet transporteras till kärnan innan det dirigeras till sin målorganell" och "Proteinet transporteras till Golgi där det klyvs bort från ribosomen" hänger inte ens ihop så dessa kan strykas direkt.

Här är "Proteinet genereras vid det endoplasmatiska retiklet om det ska sekreneras ut från cellen" rätt svar men detta stämmer inte riktigt. Proteiner produceras av ribosomer och det finns två grupper av dem, fria och de som sitter fast på (korniga) ER. Efter ett protein producerats av en ribosom på ER packas det av ER och skickas till Golgi där det sedan packas om och skickas ut ur cellen, via t.ex. exocytos. Så om alternativet istället va "Proteiner som genereras vid det endoplasmatiska retiklet ska sekreneras ut från cellen" så hade det, enligt mig, låtit bättre.

"Proteinet innehåller en signalsekvens som dirigerar proteinet till exempelvis cytosolen, kärnan och endoplasmatiska retiklet" det som gör detta alternativet felaktigt är att protein som saknar signalsekvens ska vara kvar i cytosolen.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in