Termin 1    ERL    Fråga 53

Vilken celltyp är av central betydelse för den embryonala utvecklingen av testikeln?

Starting at about week 4 the gonadal rudiments are present within the intermediate mesoderm adjacent to the developing kidneys. At about week 6, sex cords develop within the forming testes. These are made up of early Sertoli cells that surround and nurture the germ cells that migrate into the gonads shortly before sex determination begins. In males, the sex-specific gene SRY that is found on the Y-chromosome initiates sex determination by downstream regulation of sex-determining factors, (such as GATA4, SOX9 and AMH), which leads to development of the male phenotype, including directing development of the early bipotential gonad down the male path of development.

Och var det för komplicerat kan man bara minnas att anti-müllerskt hormon, som tillbakabildar de müllerska gångarna produceras i sertolicellerna.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in