Termin 1    ERL    Fråga 52

Under fosterlivet samverkar många celltyper för att bygga upp fostret. Vilket påstående är sant om hypoblast-celler?

Vi börjar med att reda ut vad hypoblastceller är. Först har vi en blastocyst som innehåller embryoblaster och trofoblaster. Embryoblaster kallas också "inner cell mass" och är de som utvecklas till både hypoblaster och epiblaster. Varav den senare blir de tre groddbladen, ekto-, meso- och endoderm. Nu kan vi börja kika på alternativen.
"Bildas ur trofoblast och ger upphov till nervsystemet" kan vi stryka direkt. "Ger upphov till tarmarna och luftvägarna" hänger inte ens ihop, så stryk den. Kvar har vi två alternativ vilka båda börjar med "Bildas ur den inre cellmassan", vilket stämmer. Inre cellmassan är ett annat namn för embryoblaster/inner cell mass. Då är frågan om de ger upphov till amnionhålans väggar eller ersättas av epiblastceller? Eftersom epiblasten är de celler som ger upphov till de tre groddbladet kan man säga att hypoblasten ersätts av epiblast-celler.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in