Termin 1    ERL    Fråga 50

Puberteten startar genom att gonaderna stimuleras av... ?

Här vet man förhoppningsvis att LH och FSH från hypofysen stimulerar gonaderna och därmed är rätt svar. Men man kan också använda uteslutningsmetoden. Inhibin gör av det låter som; inhiberar. TSH stimulerar T3 och T4. GH och IGF-I bidrar till tillväxt men ej nödvändigtvis till puberteten, fullvuxna människor kan få sen eller utebliven pubertet t.ex.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in