Termin 1    ERL    Fråga 48

I kvinnans ovarier bildas olika hormoner och efter ovulationen påverkas cervixsekretet. Vilket hormon har störst påverkan på endometriet under lutealfasen?

Progesteron, eller gulkroppshormon som den också kallas, utsöndras i lutealfasen som kommer efter follikelfasen och gör så att endometriet ej utsöndras som mens:

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in