Termin 1    ERL    Fråga 46

Vilka två av dessa hormoner har störst betydelse för IGF-I:s bildning och effekt för att långa rörben skall växa under barndomen?

Alla alternativ med östradiol kan styrkas direkt då östrogener ej är betydande kopplade till långa rörbens tillväxt. Testosteron utsöndras av gonaderna först vid puberteten och därför finns bara "Insulin och GH" kvar vilket också är rätt.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in