Termin 1    ERL    Fråga 45

Under fosterlivet bidrar endokrina hormoner till längdtillväxt. Vilka är de tre viktigaste hormonerna för längdtillväxt?

Här kan vi stryka alla alternativ innehållande kortisol då den ingår i stressaxeln och ej bidrar i längdtillväxt. Frågan tycks främst röra fosterlivet och där är IGF-II mest aktiv. Därför kan "GH, IGF-I och tyroxin" också strykas. Rätt svar är Insulin, IGF-I och IGF-II.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in