Termin 1    PU    Fråga 441

I Sverige finns en orsak som starkt toppar listan på vanligaste orsaker till slutenvård, vilken är det?

Majoriteten av dessa är relativt okomplicerade och patienten skrivs ut kort efter förlossningen. Kan tyckas lite speciellt att en just vanlig förlossning toppar listan, men det bör egentligen ses som ett positivt tecken.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in