Termin 1    PU    Fråga 436

Vilken är den vanligaste typen av infektion i Sverige?

Luftvägsinfektioner är vanligast, sedan kommer urinvägsinfektioner, följt av hud- och mjukdelsinfektioner. De flesta luftvägsinfektioner drabbar de övre luftvägarna och orsakar inga allvarliga symptom. Nedre luftvägsinfektioner, inklusive lunginflammation/pneumoni riskerar att bli mycket allvarliga och patienter kan bli svårt sjuka och avlida.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in