Termin 1    PU    Fråga 430

Vilken av följande lagar och författningar rörande sjukvård och hälsa definierar målet med hälso- och sjukvården i ett av de inledande kapitlen?

Alla dessa lagar (undantaget "principer för prioritering enligt 1996/1997 SOU 14" som inte direkt är en lag) är centrala inom hälso- och sjukvården. Det går inte att avgöra vilken som är viktigast, men hälso- och sjukvårdslagen är mycket central då den innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas i Sverige.

Länkar för vidare läsning

Hälso- och sjukvårdslagen

Principer för prioritering enligt 1996/1997 SOU 14

Patientsäkerhetslagen

Socialtjänstlagen

Patientlagen

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in