Termin 1    PU    Fråga 426

Du vårdade Inger-Lill i samband med angina pectoris (kärlkramp) för tre år sedan. Du kommer plötsligt att tänka på henne och undrar hur hon mår idag. Är det tillåtet att kolla upp hur hon mår i hennes journal?

Så fort du läser en journal är det viktigt att det ingår i dina arbetsuppgifter.

Det är inte tillåtet att följa patienter man tidigare haft en vårdrelation med utan verksamhetschefens godkännande/särskilt uppdrag,

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in