Termin 1    Gen    Fråga 420

Ett protein som skall lokaliseras till cellkärnan kan komma in när dess kärnlokaliseringssignal (”NLS, nuclear localisation signal”) binder till en molekyl som underlättar passage genom kärnmembranet. Vilken av följande molekyler binder till NLS?

NLS är en speciell aminosyrasekvens hos proteiner som signalerar för kärnimport. En typ av transportproteiner kallade importiner känner igen den specifika sekvensen och medierar sedan transporten genom kärnporerna in till cellkärnan. Rätt svar importin.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in