Termin 1    GNM    Fråga 414

Hämmare av elektrontransportkedjan, såsom cyanid (CN-) och kolmonoxid (CO), inhiberar komplex IV genom att binda till heme-järnkofaktorn. Vad blir effekten på oxidativ fosforylering?

Komplex IV bildar vatten av vätejoner och syre. Cyanid och CO binder in hårdare än syre vilket blockar denna processen och därmed slår ut hela elektrontransportkedjan som resulterar i död vid cyanidförgiftning. Rätt svar alltså: Elektrontransport är avstängd, och inga protoner pumpas.

Kuriosa; efter andra världskriget valde flera högt uppsatta nazister att ta livet av sig innan sina rättegångar med cyanidkapslar.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in