Termin 1    GNM    Fråga 413

Den samtidiga aktiveringen av beta-oxidation och fettsyrasyntes i samma cell skulle resultera i en meningslös cykel. Vilken molekyl förhindrar denna meningslösa cykel?

Maolonyl-CoA är en regulatorisk molekyl i fettsyrasyntesen genom att inhibera det hastighetsbegränsande steget i betaoxidationen av fettsyror. Malonyl-CoA förhindrar fettsyror från att associera med transportmolekylen karnitin genom att reglera enzymet Karnitin-O-palmitoyltransferas och därigenom förhindra dem från att gå in i mitokondrien där betaoxidationen sker.

Observera att denna frågan vart med på flera tentor så det kan vara bra att ha koll på denna.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in