Termin 1    Gen    Fråga 412

En nytillverkad polypeptid tillverkad av en ribosom bunden till ER innehåller aminosyrasekvensen Asn-X-Thr. Vad dirigerar denna sekvens proteinet att bli?

Det finns två sekvenser som dirigerar ett protein att bli glykosylerat. Dessa är Asn-X-Ser samt Asn-X-Thr.

Asn = asparagin
Ser = serin
Thr = treonin
X kan i det här fallet vara vilken aminosyra som helst utom prolin.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in