Termin 1    GNM    Fråga 411

En man utvecklar en ärftlig optisk neuropati. Hans morbror lider av samma sjukdom. Han kommer inte kunna föra den vidare till sina framtida barn. Vilken typ av sjukdom har patienten drabbats av?

Mitokondriellt DNA är det enda DNA:t som en man aldrig kan överföra till sina barn. Mitokondrierna ärver man alltid från sin mor. Rätt svar är därför en mitokondriell sjukdom.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in