Termin 1    ERL    Fråga 410

En kvinna använder P-piller som innehåller ett syntetiskt östrogen som kallas etinyl-östradiol. Vad händer då med kvinnas produktion av LH och FSH?

Både LH (Luteiniserande hormon) och FSH (Follikelstimulerande hormon) sjunker som följd pga. negativ feedback från östrogenet.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in