Termin 1    Gen    Fråga 41

Vad krävs för att en nysyntetiserad polypeptidkedja ska hamna i Endoplasmatiskt reticulum? Ett alternativ är korrekt.

Ubiquitinylerad är detsamma som markerad för nedbrytning vilket uppenbart är fel. Vart en polypeptidkedja ska bestäms av en signalsekvens. Det finns specifika sekvenser för varje organell i cellen. Vanligtvis består den av 15-60 aminosyror nära N-terminalen på proteinet. Saknar ett protein en signalsekvens ska den vara kvar i cytoplasman. Svaret är alltså "Att polypeptidkedjan har en signalsekvens".

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in