Termin 1    ERL    Fråga 406

I vilka celler produceras i huvudsak testosteron hos mannen respektive kvinnan?

Thecaceller finns inte hos män så stryk alla alternativ som förslår det. Leydigcell är rätt svar hos mannen. Det lämnar oss med två alternativ:
* I leydigceller hos mannen och i granulosaceller hos kvinnan
* I leydigceller hos mannen och i thecaceller hos kvinnan
Granulosaceller producerar steroider och thecaceller androgener (t.ex. testosteron)

Rätt svar: I leydigceller hos mannen och i thecaceller hos kvinnan

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in