Termin 1    Gen    Fråga 38

På vilket av nedanstående sätt kan p53 påverka cell-cykeln vid DNA-skada?

P53-gener är tumörsuppressorgener som kodar för fosfoprotein p53.
Här kan man resonera enligt följande, flera av alternativen föreslår att p53 binder in till cykliner eller kinas och därigenom utövar sin funktion men p53 inducerar transkription som leder till proteiner som i sin tur utövar den önskade funktionen, vilket är bl.a. att kontrollera celldelning och apoptos.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in