Termin 1    ERL    Fråga 36

Vilka av följande påstående om steroidhormoner är sant?

Här kan vi använda uteslutningsmetoden:
* Steroidhormoner förekommer inte fritt i blodet då de behöver ett bärarprotein som t.ex. albumin.
* Testosteron bildas ej genom aromatisering av östradiol utan det är tvärt om.
* Tyroxin (T4) är inget steroidhormon.

Kvar blir därför "Östron binder med lägre affinitet än östradiol till östrogenreceptorn"

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in