Termin 1    GNM    Fråga 32

Vilket hormon är viktigast för att stimulera saltsyrasekretion i magsäcken?

Ghrelin är hungerhormon
Peptid YY är aptithämmande
Sekretin stimulerar bikarbonat och inhiberar saltsyrasekretion
Cholecystokinin (CCK) stimulerar nedbrytning av fett och proteiner i duodenum.

Kvar finns bara Gastrin som också är rätt svar. Gastrin utsöndras av G-celler och stimulerar både saltsyrasekretion och pepsinogen.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in