Termin 1    GNM    Fråga 30

I en vattenlösning interagerar följande typer av molekyler kraftig med varandra (dvs det krävs mycket energi för att sära på molekylerna). Ett alternativ är korrekt.

"Endast kovalenta bindningar kan hålla ihop molekyler i en vattenlösning" ser vi direkt är fel för att olja löser sig inte i vatten.

Vatten är en polär molekyl och särar därför gärna på andra polära molekyler. Därför borde vi söka en opolär molekyl här. Rätt svar är Opolära med opolära molekyler därför att vattnet är mer attraherat av sig själv än av opolära molekyler.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in