Termin 1    GNM    Fråga 272

En brist på enzymet fosforylas i skelettmuskeln kommer att minska förmågan att utvinna energi från vilken av följande?

(Glykogen)fosforylas är ett enzym som bryter ner alfa-1-4-bindingen i glykogen när cellers energibehov ökar. Detta frigör glukos-1-fosfat som kan gå in i glykolysen. Rätt svar är därför Glykogen

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in