Termin 1    Gen    Fråga 264

En 20 årig man med anemi har en abnorm form av β-globingenen som är 172 aminosyror lång, istället för de normala 141. Vilken av följande punktmutationer kan förklara abnormaliteten?

Om en punktmutation leder till att ett längre protein än vad som var tänkt skapas så har troligen ett stoppkodon byts ut. UAA, UGA och UAG betyder alla stopp. Två av alternativen innehåller ett stoppkodon på vänstersidan: UAA -> UAG samt UAA -> CAA. Den första, UAA -> UAG, leder dock till stopp igen och är en så kallad "silent mutation". Därför måste "UAA -> CAA" vara rätt.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in