Termin 1    ERL    Fråga 262

Vad kommer de paramesonefriska gångarna ge upphov till hos en flicka (XX)?

I de kvinnliga fostren utvecklas de paramesonefriska gångarna till äggledarna, uterus och 1/3 av vaginan hos en flicka medan de mesonefriska gångarna tillbakabildas. Hos manliga foster utvecklas de mesonefriska gångarna till bitestiklar, sädesledare, sädesblåsor och sädesvätskans utförsgångar medan de paramesonefriska gångarna. Huruvida det är de mesonefriska eller paramesonefriska gångarna som utvecklas beror på vilket könshormon som dominerar, vilket i sin tur är styrt av uppsättningen av könskromosomer (XX för kvinnor och XY för män).

De paramesonefriska och de mesonefriska gångarna

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in