Termin 1    Gen    Fråga 259

En skadad cell kan dö genom exempelvis apoptos eller nekros. Vilket av följande påståenden om nekros är korrekt?

Både apoptos och nekros är begrepp som innebär celldöd. Skillnaden mellan dem är att apoptos är en kontrollerad celldöd där kroppen tar minimal skada medan nekros sker vid t.ex. skador eller näringsbrist vilket gör att cellen "lyserar" och dess innehåll utsöndras okontrollerat vilket leder till en inflammation.
Rätt svar: Cellen lyserar och en inflammation kan starta (vid nekros)

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in