Termin 1    ERL    Fråga 256

Varför minskar tillväxten hos barn som svälter?

Här gäller det bara att veta att IGF-1 är insulinberoende.

"För att minskat fettintag sänker tillgången på kolesterol som behövs för könshormonproduktion och normal uppbyggnad av benstommen"
Gällande denna; kolesterol syntetiseras av acetyl-CoA vilket kan fås från både kolhydrater och proteiner, inte exklusivt fett - vilket gör detta alternativet tokigt.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in