Termin 1    VF    Fråga 254

Om du skulle göra en bred, men samtidigt relevant sökning på artiklar om matvanornas roll vid kroniska sjukdomar, vilken av följande formuleringar skulle fungera bäst i databasen PubMed?

NOT exkluderar vilket vi inte vill. OR säger att bara ett av värde räcker. AND säger att vi begär båda. "eating AND role AND chronic disease" skulle kunna vara rätt men låter ej "samtidigt relevant" som efterfrågas. Därför är "eating habits AND chronic disease" rätt som begär träffar innehållande båda fraserna.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in