Termin 1    GNM    Fråga 23

Vilket ämne är en allosterisk aktivator av glykogensyntas?

Samtliga ämnen är delaktiga i glykogenesen vilket gör det svårt att utesluta något direkt. Glykogensyntas är ett (nyckel)enzym som är delaktig i glykogenesen, processen där kroppen lagrar glukos som glykogen vid överskott på glukos. Rätt svar är Glukos-6-fosfat, som också är delaktig i glykolysen samt pentosfosfatvägen. Och eftersom den kan gå åt flera håll, och tillgången på den avgör huruvida den kan agera effektivt allosteriskt är den det mest logiska svarsalternativet.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in