Termin 1    GNM    Fråga 21

Ureacykeln äger rum i två olika avskilda delar av cellen. Vilken annan reaktionsväg äger också rum i två olika cell-rum?

Glykolysen sker i cytoplasman och är därför inte rätt svar. Beta-oxidationen sker i mitokondriens matrix och är därför också fel.
Glukoneogenesen sker emellertid i både cytoplasman (glykolysdelen baklänges enkelt förklarat) och i mitokondriens matrix.


(Blå pilar är glukoneogenesen och svarta glykolysen)

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in