Termin 1    GNM    Fråga 2

Vilket av följande påståenden rörande kemiska reaktioner stämmer?

Entropi är ett mått på oordning i ett system. Man säger att entropin ökar i universum. Det vore därför konstigt att säga att entropin alltid minskar. Samma sak att den alltid ökar då biologiska reaktionen ofta går emot oordningen.
Att det alltid skulle frigöras en värme vid en reaktion stämmer inte heller. En reaktion som avger värme kallas exoterm och en reaktion som tar upp värme kallas endoterm. Därför är alternativ "Frigörs alltid energi" rätt. Någon form av energi frigöras alltid vid en reaktion.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in