Termin 1    Gen    Fråga 197

Ett protein som bildas med en gen som mall innebär en process i flera steg. Vilket av nedanstående alternativ anger den korrekta ordningen mellan stegen?

Vi börjar alltid med en transkription av DNAt för att bilda RNA. Stryk därför alla alternativ som börjar på något annat. Glykosylering är då kolhydrater tillfogas ett protein och kommer sist vilket man ser på alternativen. Det sista vi gör innan vi har ett protein är att translatera RNA. Rätt svar: Transkription, 5’-capping, splitsning (splicing), translation, glykosylering

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in