Termin 1    Gen    Fråga 192

Ett proteins tredimensionella struktur bestäms av en rad faktorer. Vilken faktor har INTE en direkt inverkan på ett proteins tredimensionella struktur?

Här ser vi snabbt att okazakifragment inte passar in. Okazakifragment är de DNA-bitar som bildas när ena DNA-strängen läses baklänges, bit för bit, och har sålunda inget med ett proteins tredimensionella struktur att göra.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in