Termin 1    VF    Fråga 182

Många artiklar du hittar via PubMed har genomgått så kallad peer review. Vad betyder det?

Att något är peer reviewed betyder att experter har granskat materialet. Om man inte visste det kan man lätt se att inget annat alternativ påtalar någon "review" över huvud taget.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in