Termin 1    VF    Fråga 181

Du söker i PubMed efter vetenskapliga artiklar om G6PD. Vilken sökstrategi ger dig minst antal träffar?

Ju fler AND, desto fler krav ställer du på träffarna vilket ger mindre träffar, medan fler OR innebär en ökad bredd.
Rätt svar "G6PD AND anemia AND hemolysis", eftersom den kräver att samtliga 3 sökord finns med.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in