Termin 1    ERL    Fråga 180

Vilket av följande alternativ ger helt säkert hormonbrist hos ett barn?

Här frågar de inte efter en ev. hormonbrist utan en helt säker och enda alternativet som garanterar detta är "Produktionen av hormon är otillräcklig med hänsyn till barnets känslighet för hormonet".

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in