Termin 1    ERL    Fråga 179

Embryologiskt bildas det en sträng av celler som har stor inverkan på att neuralplattan utvecklas så att hjärna och ryggmärg kan bildas. Vad kallas denna sträng?

Notokorden (också kallad ryggsträngen) är en stavformig bildning i embryot som har stor inverkan på att neuralplattan utvecklas så att hjärna och ryggmärg kan bildas.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in