Termin 1    ERL    Fråga 178

Var befinner sig de primitiva könscellerna innan de börjar sin vandring för att nå genitalåsarna?

De primitiva könscellerna är odifferentierade stamceller som i senare skeden av embryogenesen börjar att differentiera till att bli spermatozoer eller oocyter. Innan de primitiva könscellerna börjar vandra mot genitalåsarna finns de i gulesäcken.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in