Termin 1    ERL    Fråga 177

Vilket är det hormon som i första hand stimulerar sekretionen av kortisol?

Här gäller det att kunna sina cykler. TSH och LH är med i könshormoncykeln och går därför genast bort. Dopamin är inte med i någon cykel. ACTH frisläpps från hypofysen som svar på hypotalamus CRH och leder till sekretion av kortisol från binjurebarken. Rätt svar: ACTH

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in