Termin 1    GNM    Fråga 1745

Kristina, 25 år och läkarstudent, har ett PAL (physical activity level)-värde på 1,8. Vad innebär det för hennes energiomsättning?

PAL (physical activity level) är ett sätt att uttrycka en persons dagliga fysiska aktivitet som ett tal, och används för att uppskatta en persons totala energiförbrukning. Således är hon en relativt aktiv individ och hennes totala energiomsättning är 1,8 gånger basalmetabolismen.

PAL (physical activity level)

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in