Termin 1    ERL    Fråga 1744

Vilket hormon som produceras av trofoblasterna behövs för att corpus luteum (corpus gravidarum) ska kunna producera progesteron under tidig graviditet?

Trofoblaster är celler som omger utsidan av blastocysten och utvecklas senare till moderkakan. De producerar hCG (humant koriongonadotropin) vilket påverkar corpus luteum (gulkroppen) att producera progesteron (gulkroppshormon) under tidig graviditet.

Hormonnivåer under graviditeten:

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in