Termin 1    GNM    Fråga 1739

En deciliter standardmjölk innehåller cirka 3 % protein och totalt 60 kcal. Ungefär hur stor del av energin i ett glas standardmjölk kommer ifrån protein?

Standardmjölk innehåller som vi får veta av rubriken 3 % protein. I glaset med 1 dl har vi alltså 1 dl × 0,03 = 3 ml protein. Vilket vi förenklat kan säga är samma sak som 3 g protein.

Vi får också veta att det totalt finns 60 kcal i 1 dl mjölk, dvs. 60 kcal/dl.

1 gram protein innehåller 4 kcal, så 3 g kan vi multiplicera med 4 (kcal/g) vilket ger oss 12 kcal.

Nu kan vi få fram andelen genom att dividera 12 kcal protein/60 kcal total = 20% av energin i 1 dl standardmjölk kommer från protein.

Det vi har räknat ut är alltså energiprocenten (E%) för protein i mjölk.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in