Termin 1    GNM    Fråga 1738

Rangordna komponenterna i energiförbrukningen utifrån storleksordning för en inaktiv individ. Välj det alternativ där komponenterna har rangordnats från minst till störst.

Den basala ämnesomsättningen som innefattar allt som sker automatiskt för att du ska överleva, t.ex. andning, skapande av proteiner osv. gör åt absolut mest energi.
På andra plats kommer fysisk aktivitet, dvs. när du går springer, cyklar står osv under dagen.
Och sist kommer energi som går ut för att bryta ner födan.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in