Termin 1    Gen    Fråga 1736

En mRNA-molekyl innehåller kodonet GAC. Vilket av följande antikodon binder till GAC?

RNA har fyra olika kvävebaser som bygger upp en bastriplett, vilket kallas ett kodon.

Kvävebaserna är A (adenin), U (uracil), G (guanin) och C (cytosin). Dvs. samma som DNA bortsett från att U bytts ut mot T (tymin).

G binder alltid till C (och tvärt om)
A binder alltid till U (och tvärt om)

Så kodonet GAC blir: G --> C, A --> U och C --> G. Dvs. CUG. Detta kallas antikodonet till GAC.

Kodon och antikodon:

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in